Menu Close

Sėkmingai integruojama socialinio – emocinio ugdymo programa „Mažieji jausmų tyrinėtojai”

Džiaugiamės, kad įstaigoje sėkmingai integruojama bendrystės ir socialinio-emocinio ugdymo programa 3-6 metų vaikams „Mažieji jausmų tyrinėtojai“. Programos paskirtis – padėti vaikams įgyti ir sėkmingai naudoti socialinius emocinius gebėjimus, siekiant užtikrinti sėkmę ugdymo įstaigoje ir gyvenime, puoselėti darnius tarpusavio santykius bei stiprinti atsakingą elgesį. Mokytojai vaikų emocijų tyrinėjimams sukuria grupėje ugdymosi kontekstą, kuriame parenka ir pateikia emocinio intelekto ugdymo priemones, dėmesingumo, žinių perteikimu ir supratimu grįstą veiklos formą, skirta konkrečiai temai  įgyvendinti. Įtraukiant ir panaudojant įvairius žaidimus, socialinio – emocinio ugdymosi užsiėmimuose, vaikai būna atviresni naujoms patirtims, nebijo  pokyčių. Pokalbių ratas – pakviečia ir sujungia skirtingas patirtis turinčius vaikus bendram pokalbiui, diskusijai, „minčių lietui” supažindinant su nauja  veiklos tema,  susijusia su įvairių emocijų atpažinimu, jų reguliacija. Dėmesingo įsisąmoninimo pratimai lavina savistabos bei nusiraminimo įgūdžius, mažinant stresą, nerimą, impulsyvumą, o STREAM staigmena – sužadina vaiko norą tyrinėti, suprasti ir įsigilinti, plečiant žinių bagažą,  reikalingą emocijoms pažinti.

Skip to content