Menu Close

Tradicijos

Darželio bendruomenės tradicijos

Vilniaus lopšelio darželio „Pasakaitė” bendruomenei būdingas ypatingas socialinis klimatas, kai tėvų, vaikų ir pedagogų tarpusavio bendravimas kuriamas plėtojant bendrus projektus, kartu išgyvenant šventes. Kasmet vyksta jau tradicijomis tapę renginiai (kalendorinės šventės, mugės, vakaronės, gerumo akcijos, talkos). Taip kuriama ir palaikoma darnaus darželio kultūra.

Darželis turi savitas šventes, jų šventimo tradicijas. Rugsėjo pabaigoje „Spindulėlių” ir „Švyturėlių” grupėse, dirbančiose integruojant Valdorfo pedagogikos elementus, švenčiama Šv. Mykolo šventė, kai vaikai tampa riteriais ir mokosi įveikti blogį (drakoną), išvaduoti pagrobtąją princesę. Drąsa įveikti blogį yra sielos jėga ir suaugusieji, žinodami šios šventės prasmę, kuria vaikams suprantamus vaizdinius. Lapkričio mėnesį taip sutemsta, kad tenka pasišviesti žibintais. Tuomet visi susirenka į Žibintų šventę (Šv. Martynas).

Prasidėjus Advento laikui – darželį papuošia Advento švenčių gerumo dvasia, kai vaikai užsidega savo žvakeles nuo didžiosios žvakės (simbolizuojančios Kalėdų šviesą) Advento spiralės centre ir išsineša žvakelę namo (spiralė – krikščioniškas simbolis, dvasinio kelio į save, į savo sielos šviesą). Taip vaikams perteikiama Advento nuotaika, vaizdinys, o kartu tai ir prasmingas pasibuvimas, išgyvenimas visiems kartu – tėvams, vaikams, pedagogams. Ir galiausiai Adventas baigiasi Kalėdiniais vaikų vaidinimais. Taip nusiteikiama Šv.Kalėdoms.

Pavasarį švenčiamos Šv.Velykos, Žemės diena, Išleistuvės.
Vasarą – Vaikų gynimo diena, Joninės, šeimos šventės.

Taip pat mūsų įstaigoje švenčiamos ir kitos kalendorinės šventės:

Rugsėjo 1-oji;

Rudenėlio šventė;

Vasario 16-oji;

Užgavėnės;

Kaziuko šventė ir kt.

Visada svarbus prasmingas pasiruošimas šventei, jos laukimas, kūrybos procesas. Švenčių tikslas – natūralus vaikų ir suaugusiųjų buvimas kartu.

Pavasarį bei rudenį organizuojamos talkos – tai betarpiškas bendradarbiavimas puošiant, puoselėjant darželio aplinką, įrengiant saugią ir estetišką vaikų buvimo vietą. 

Bendruomenės tradicijos – šventės, išvykos, talkos, kelionės, spektakliai, vakaronės, mugė – palaikomos pedagogų ir tėvų iniciatyva. Vyksta aktyvus bendradarbiavimas – šeimos kartu su pedagogais ruošia vaidinimus šventėms, organizuoja transportą išvykoms, rūpinasi ir puoselėja darželio gerbūvį. Bendri renginiai suartina ne tik pedagogus su tėvais, bet ir tėvai noriai bendrauja tarpusavyje, vaikai mato pozityvų bendradarbiavimo pavyzdį ir taip mokosi džiaugtis buvimu kartu.

Skip to content