Menu Close

Apie mus

Vilniaus lopšelis-darželis „Pasakaitė“ duris vaikučiams atvėrė 1984 m. rugsėjo pirmąją.

Duomenys apie instituciją:

Lopšelis darželis yra Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Ugdomoji kalba – lietuvių;
Ugdymo forma – dieninė;

Lopšelis-darželis „Pasakaitė“ 24 metus ugdanti ikimokyklinio amžiaus vaikus, švenčianti tautines šventes, puoselėjanti lietuvių kultūrą, tradicijas, papročius ugdymo institucija; Įstaigoje yra įkurta dešimt grupių. Grupės komplektuojamos atsižvelgiant į tėvų pageidavimus: pagal amžių ar mišraus amžiaus grupėse taikančiose Štainerio, Montessori ugdymo metodus. Tėvų pageidavimu darželyje yra sudarytos vaikams sąlygos tenkinti pažintinius, socialinius, meninius, komunikavimo, etninius, saviraiškos, psichinio ir fizinio saugumo, sveikatos stiprinimo poreikius.

Lopšelio – darželio vizija:

Įstaiga, užtikrinanti europinius standartus ir šiuolaikinius Lietuvos visuomenės poreikius, atitinkančius švietimo kokybę.

Prioritetai:

  • Metodikos naujovių paieška ir diegimas;
  • Edukacinių aplinkų kūrimas, plėtojimas ir veiksmingas jų panaudojimas;
  • Šeimos ir socialinių partnerių (iš Vilniaus, respublikos ir užsienio) įtraukimas į ugdymo procesą;
  • Bendruomenės narių dalyvavimas, kuriant darželio ateitį.
  • Lopšelio – darželio misija

Visapusiškas vaiko asmenybės ugdymas (-sis) globa, sveikata, auklėjimas, lavinimas (-sis) apimantis visų jo galių skleidimąsi ir savalaikį brandinimą mokyklai.

Lopšelio – darželio filosofija

Iš širdies į širdį.

Invalid Displayed Gallery

[:en]Vilniaus lopšelis-darželis „Pasakaitė“ duris vaikučiams atvėrė 1984 m. rugsėjo pirmąją.

Duomenys apie instituciją:

Lopšelis darželis yra Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Ugdomoji kalba – lietuvių;
Ugdymo forma – dieninė;

Lopšelis-darželis „Pasakaitė“ 24 metus ugdanti ikimokyklinio amžiaus vaikus, švenčianti tautines šventes, puoselėjanti lietuvių kultūrą, tradicijas, papročius ugdymo institucija; Įstaigoje yra įkurta dešimt grupių. Grupės komplektuojamos atsižvelgiant į tėvų pageidavimus: pagal amžių ar mišraus amžiaus grupėse taikančiose Štainerio, Montessori ugdymo metodus. Tėvų pageidavimu darželyje yra sudarytos vaikams sąlygos tenkinti pažintinius, socialinius, meninius, komunikavimo, etninius, saviraiškos, psichinio ir fizinio saugumo, sveikatos stiprinimo poreikius.

Lopšelio – darželio vizija:

Įstaiga, užtikrinanti europinius standartus ir šiuolaikinius Lietuvos visuomenės poreikius, atitinkančius švietimo kokybę.

Prioritetai:

  • Metodikos naujovių paieška ir diegimas;
  • Edukacinių aplinkų kūrimas, plėtojimas ir veiksmingas jų panaudojimas;
  • Šeimos ir socialinių partnerių (iš Vilniaus, respublikos ir užsienio) įtraukimas į ugdymo procesą;
  • Bendruomenės narių dalyvavimas, kuriant darželio ateitį.
  • Lopšelio – darželio misija

Visapusiškas vaiko asmenybės ugdymas (-sis) globa, sveikata, auklėjimas, lavinimas (-sis) apimantis visų jo galių skleidimąsi ir savalaikį brandinimą mokyklai.

Lopšelio – darželio filosofija

Iš širdies į širdį.

Skip to content