Menu Close

Apie mus

Vilniaus lopšelis-darželis „Pasakaitė“ duris vaikučiams atvėrė 1984 m. rugsėjo pirmąją.

Duomenys apie instituciją:

Lopšelis darželis yra Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Ugdomoji kalba – lietuvių;
Ugdymo forma – dieninė;

Lopšelis-darželis „Pasakaitė“- ugdymo įstaiga veikianti pagal patvirtintus lopšelio-darželio „Pasakaitė“ nuostatus, ugdanti ikimokyklinio amžiaus vaikus, švenčianti tautines šventes, puoselėjanti lietuvių kultūrą, tradicijas, papročius. Įstaigoje yra įkurta dvylika grupių. Grupės komplektuojamos steigėjo nustatyta tvarka – pagal amžių. Darželyje yra sudarytos vaikams sąlygos tenkinti pažintinius, socialinius, meninius, komunikavimo, etninius, saviraiškos, psichinio ir fizinio saugumo, sveikatos stiprinimo poreikius.

Lopšelio-darželio misija:

Visapusiškas vaiko asmenybės ugdymas(-sis), globa, sveikata, auklėjimas, lavinimas(-sis) apimantis visų jo galių skleidimąsi ir savalaikį brandinimą mokyklai.

Lopšelio – darželio vizija:

Nuolat besimokanti, moderni ir atvira naujovėms, siekianti vaikų ugdymo kokybės per trišalę vaiko, tėvų, pedagogų partnerystę.

Prioritetai:

  • Metodikos naujovių paieška ir diegimas;
  • Edukacinių aplinkų kūrimas, plėtojimas ir veiksmingas jų panaudojimas;
  • Šeimos ir socialinių partnerių (iš Vilniaus, respublikos ir užsienio) įtraukimas į ugdymo procesą;
  • Bendruomenės narių dalyvavimas, kuriant darželio ateitį.

Lopšelio – darželio filosofija

Iš širdies į širdį.

 

Skip to content