Menu Close

Apie mus

Vilniaus lopšelis-darželis „Pasakaitė“ duris vaikučiams atvėrė 1984 m. rugsėjo pirmąją.

Duomenys apie instituciją:

Lopšelis darželis yra Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Ugdomoji kalba – lietuvių;
Ugdymo forma – dieninė;

Lopšelis-darželis „Pasakaitė“- ugdymo įstaiga veikianti pagal patvirtintus lopšelio-darželio „Pasakaitė” nuostatus, ugdanti ikimokyklinio amžiaus vaikus, švenčianti tautines šventes, puoselėjanti lietuvių kultūrą, tradicijas, papročius. Įstaigoje yra įkurta dvylika grupių. Grupės komplektuojamos steigėjo nustatyta tvarka – pagal amžių. Darželyje yra sudarytos vaikams sąlygos tenkinti pažintinius, socialinius, meninius, komunikavimo, etninius, saviraiškos, psichinio ir fizinio saugumo, sveikatos stiprinimo poreikius.

Lopšelio-darželio misija:

Ugdymo įstaiga, teikianti kokybišką ir visavertį ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą kiekvienam ugdytiniui, puoselėjanti sveikos gyvensenos, patirtinio ugdymo(si) nuostatas bei tikslingai siekianti visapusiškos asmenybės ugdymo.

Lopšelio – darželio vizija:

Vilniaus lopšelis – darželis „Pasakaitė” – nuolat besimokanti, darugiška, sveikatą stiprinanti vaikų – tėvų – mokytojų bendruomenė, ugdymą grindžianti kūryba ir atradimais, siekianti kiekvieno vaiko asmeninės sėkmės.

Vertybės:

  • Pagarba ir tolerancija
  • Bendruomeniškumas
  • Lyderystė
  • Tobulėjimas

Lopšelio – darželio filosofija

Kartu kuriame prasmingą ir atradimais grįstą ugdymą. Darželį, kuriame įdomu ir gera visiems!

 

Skip to content