Menu Close

Savivalda

Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pasakaitė” veikia šios savivaldos institucijos:

Įstaigos taryba;

Pedagogų taryba;

Tėvų komitetas;

Metodinė grupė;

Vaiko gerovės komisija.

 

Skip to content