Menu Close

Laisvos darbo vietos

Vilniaus lopšelis – darželis „Pasakaitė” kvieiča prisijungti ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoją, 1,0 et. (ugdomoji kalba lietuvių). 

Reikalavimai pretendentams:

– turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir būti baigęs vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų ir turintis ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikaciją;

– gebėti planuoti ir organizuoja ugdomąjį procesą, atsižvelgiant į individualius vaikų ugdymosi poreikius ir amžių, įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos tikslus, higienos normų reikalavimus;

– gebėti naudotis kompiuterio technine, programine įranga ir interneto paslaugomis ugdymo procese, rengiant tekstinę ir vaizdinę medžiagą;

– bendrauti ir bendradarbiauti su vaikais, tėvais, su kitais grupėje, įstaigoje dirbančiais specialistais.

Pretendentas privalo pateikti:

  1. Gyvenimo aprašymą;

2. Profesijos ar veiklos srities privalomų mokymų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinančius dokumentus;

Siūlomas atlyginimas:

Nuo 8,71 koef.

Dokumentai priimami el. paštu: rastine@pasakaite.vilnius.lm.lt

Adresas: Taikos g. 30, Vilnius tel. (8-5)2422945

 

Vilniaus lopšelis – darželis „Pasakaitė” kvieiča prisijungti logopedą(-ę). 1,0 et. ar daugiau (ugdomoji kalba lietuvių). 

Reikalavimai pretendentams:

  • Aukštasis išsilavinimas ir logopedo kvalifikacija (specialybė).
  • Gebėjimas įvertinti mokinių specialiuosius poreikius.
  • Gebėjimas bendrauti su vaikais ir jų tėvais, bendradarbiauti su pedagogais, kitais švietimo pagalbos specialistais.
  • Geri komunikaciniai įgūdžiai, gebėjimas spręsti problemas, dirbti komandoje.

Pretendentas privalo pateikti:

  1. Gyvenimo aprašymą;
  2. Profesijos ar veiklos srities privalomų mokymų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinančius dokumentus;

Siūlomas atlyginimas:

 Nuo 8,71 koef.

Dokumentai priimami el. paštu: rastine@pasakaite.vilnius.lm.lt 

Adresas: Taikos g.30, Vilnius, tel. (8-5) 242 2945

 

Skip to content