Menu Close

Socialinis emocinis ugdymas

Šiuo metu Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pasakaitė“ vykdoma socialinio emocinio ugdymo plėtra – sukurta bendrystės ir socialinio emocinio ugdymo programa 3-6 metų amžiaus vaikams „Mažieji jausmų tyrinėtojai“. Vykstant ugdymo turinio kaitai, integruojant įvairias inovacijas ugdymo procese bei siekiant gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų socialines emocines kompetencijas, iškilo poreikis praplėsti ir paįvairinti socialinio emocinio ugdymo turinį.  

Daugiau informacijos apie programą:

Programos pristatymas

Mūsų įstaigoje taip pat vykdomos šios socialinio emocinio ugdymo programos:

  • Tarptautinė programa „Zipio draugai“

Programos tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Daugiau informacijos apie programą:

Lankstinukas „Zipio draugai”

  • Socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programa KIMOCHIS

„Kimoči“ (japoniškai „kimochi“ reiškia „jausmas“) – tai ikimokyklinio ugdymo programa, kurios pagrindas yra socialinių ir emocinių kompetencijų lavinimas. „Kimoči“ programa skirta emociniam intelektui ugdyti, pozityviam elgesiui skatinti, vaiko charakteriui ir bendradarbiavimo įgūdžiams lavinti. Socialiniai ir emociniai ikimokyklinio amžiaus vaikų įgūdžiai lavinami žaidžiant su „Kimoči“ žaislais – minkštomis lėlytėmis, turinčiomis skirtingus charakterius:

  • nuolat besikeičiančios nuotaikos Debesėlis,
  • nedrąsus Vikšrelis,
  • valdinga ir kaprizinga Katė,
  • nerimaujanti Balandė Meilė,
  • ir išdykusi Lipšniakojė.

 

 

 

Skip to content