Menu Close

Įtraukusis ugdymas – jau pasiruošę!?

Kovo 27 d. mūsų įstaigos komanda dalyvavo Vilniaus lopšelio – darželio „Aitvaras” organizuotoje metodinėje – praktinėje konferencijoje „Įtraukusis ugdymas – jau pasiruošę!?”. Konferencijos tikslas: gerosios patirties sklaida įtraukiojo ugdymo klausimais. Konferencijos metu mūsų įstaigos psichologė Karolina Baranova ir socialinė/specialioji pedagogė Agnė Valkauskienė pasidalino patirtimi ir įžvalgomis su Vilniaus miesto Pašilaičių ir Justiniškių ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogais, pristatydamos pranešimą tema „Metodai ir priemonės, naudojamos siekiant vaiko ugdymo(si) individualizavimo”. Konferencijoje dalyvavusios ir pranešimus skaičiusios metodinio būrelio „Sutartinis” mookytojos ir švietimo pagalbos specialistės analizavo įtraukiojo ugdymo aktualias temas ir pasidalino savo praktine patirtimi.

Skip to content