Menu Close

Bendruomenės pasirengimas

Ilgalaikio švietimo pagalbos projekto įgyvendinimo 2023 m. planas: 2023 planas Trys žingsniai
Sausio mėn. Dalyvavimas Pavaduotojų akademija programoje „Įtraukusis ugdymas”
Vasario mėn.  Sutrikusios raidos konsultavimo skyriaus specialistų nuotoliniai mokymai švietimo pagalbos specialistams „Sensorinis ugdymas, dirbant su autizmo spektro sutrikimą turinčiais vaikais“
Vasario mėn. Praktinės sklaidos renginys „Kolega-kolegai“:
  • Universalaus dizaino mokymuisi principų įgyvendinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje (pranešėja dir. pav. ugdymui S. Keršienė)
Socialinis ir emocinis ugdymasis – būdas rūpintis psichikos sveikata ir gerove“
Vasario mėn. Pedagogų vizitas į Vilniaus Šilo mokyklą „Praktinės patirties sklaida dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais“
Kovo mėn.  Įstaigoje organizuotas įtraukiojo ugdymo praktinės patirties sklaidos renginys „Šiuolaikinės ugdymo strategijos ir priemonės – kelias į kiekvieno vaiko ugdymosi sėkmę“. Gerąja patirtimi dalinosi 12 švietimo įstaigų. Patirties įgijo 75 dalyviai iš įvairių Vilniaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų.
Balandžio mėn.  Mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams organizuota projekto „Trys žingsniai” metodinė diena. Pedagogai renginio metu aptarė organizuotas ugdomąsias veiklas, pagal universalaus dizaino ugdymuisi principus. Praktinėse dirbtuvėse analizavo be barjerių ugdomųjų veiklų planavimo UDM prieigoje klausimus. Sėmėsi patirties ir išklausė pranešimus: „Sensorinė stotelė“ ir į vaikų įvairovę orientuotos aplinkos kūrimas“;  „Girdimojo suvokimo problemų raiška“, „Mokymosi procesų sutrikimai“,  „Pastoliavimas ugdymo veikloje“ (pranešimus skaitė dir. pav. ugdymui S. Keršienė) Taip pat įstaigos psichologė R. Gudelytė-Bagdonė organizavo konsultaciją pedagogams ir pristatė pranešimą „Netinkamo vaikų elgesio korekcija, taikant natūralias ar logines pasekmes“
Balandžio mėn.  Vilniaus Šilo mokyklos vizitas įstaigoje. Vaiko gerovės komisijoje aptarti struktūruoto ugdymo klausimai, atvejo analizė ir rekomendacijų aptarimas. 
2022 m. ilgalaikio švietimo pagalbos projekto įgyvendinimo pristatymas: įtraukusis ugdymas – ateities ugdymo link
Skip to content