Menu Close

Saugios ir sveikos gyvensenos projekto „TIK TOK sveikata – nuotaika visada gera” veiklos

Įgyvendinant sveikos ir saugios gyvensenos projektą „TIK TOK sveikata – nuotaika visada gera“ kiekvieną mėnesį kuriamas Pasakaitės sveikatos kalendorius. Vasario mėnesį didelis dėmesys buvo skiriamas psichinei vaikų sveikatai ir socialiniams emociniams ugdytinių gebėjimams stiprinti. 

Įstaigos direktoriaus pavaduotoja ugdymui S. Keršienė parengė dėmesingo kvėpavimo žaidimų kalendorių vasario mėnesiui, kurį mokytojos integravo į kasdienines veiklas bei atliko įvairius dėmesingo įsisąmoninimo, nusiraminimo, įsiklausymo, pastabumo žaidimus. Taip pat mokytoja metodininkė E. Navardauskienė pasidalino su įstaigos pedagogais savo kurtu metodiniu leidiniu „20 pasiūlymų pedagogams, kad sumažinti vaikų socialinį nerimą”. Įstaigos specialistai parengė ir mokytojams pristatė bendrystės ir socialinio emocinio ugdymo programą „Mažieji jausmų tyrinėtojai”, skirtą 3-6 metų amžiaus vaikams. Mokytojos programos veiklas integruoja ir organizuoja bendrystės ir socialinio emocinio ugdymo užsiėmimus kiekvieną penktadienį. Taip pat psichologė ir socialinė pedagogė pagal šią programą organizuoja įvairias veiklas vaikų grupelėms, įskaitant vaikučius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių. 

Sveikos ir saugios gyvensenos projektą inicijuoja ir koordinuoja dir. pav. ugdymui S. Keršienė. Projektą įgyvendina sveikatos veiklų organizavimo komanda: sveikatos pr. specialistė G. Martyšienė, fizinio lavinimo ped. J. Baniulė, soc. pedagogė A. Valkauskienė, psich. R. Gudelytė-Bagdonė, mokytojos O. Gaižutienė, I. Stankevičienė, R. Abraškevičiūtė

Kviečiame pasižiūrėti vasario mėn, veiklų akimirkas

 

Skip to content