Menu Close

Nelankytų dienų pateisinimas

Mieli tėveliai, 

* Apie neatvykimą į darželį (dėl ligos ar kitų priežasčių), INFORMUOKITE jau pirmą nelankymo dieną.

* Per tris darbo dienas nuo pirmos atvykimo po nelankymo dienos PATEISINKITE nelankytas dienas užpildydami PRAŠYMĄ dėl nelankytų dienų pateisinimo (atsispausdinant prašymo formą, kurią rasite svetainėje – Informacija tėvams-Dokumentų formos-Prašymas dėl nelankytų dienų pateisinimo. Užpildytą prašymo formą siųskite mokytojoms).

ATKREIPIAME DĖMESĮ! Jei vaikas įstaigos nelanko mėnesių sandūroje, jo nelankytas dienas PRAŠOME pateisinti iki paskutinės einamojo mėnesio dienos.

 

Skip to content