Menu Close

Įstaigoje įgyvendinamas projektas „Trys žingsniai”

2022 m. įstaiga pradėjo įgyvendinti ilgalaikį švietimo pagalbos projektą 

„Trys žingsniai”

Projektas skirtas įtraukaus ugdymo plėtrai įgyvendinti 

Projektą organizuoja įstaigos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sandra Keršienė

Projekto įgyvendinimo priemonės bei visa informacija susijusi su įtraukiuoju ugdymu skelbiama įstaigos interneto svetainės kairiajame laukelyje —-> Įtraukusis ugdymas

 

Skip to content