Menu Close

Edukacinis užsiėmimas „Mano kūnas priklauso man“

2023 m. balandžio 21 d. mūsų įstaigoje vyko edukaciniai užsiėmimai „Čiulbuonėlių“ ir „Kodėlčiukų“ gr. Edukaciniame užsiėmime  patraukliai ir ikimokyklinio amžiaus vaikams suprantamai ugdomi vaikų saugaus elgesio gebėjimai, socialinėse situacijose slypinčių pavojų atpažinimas, gilinamos žinios apie kūno saugumo taisykles,  tuo pačiu plečiant suvokimą apie pagalbos galimybes iškilus rizikingai situacijai ar susidūrus su netinkamu kitų žmonių elgesiu. 

Edukacinius užsiėmimus organizavo vaiko gerovės komisijos pirmininkė S. Keršienė bendradarbiaujant su Edukaciniu centru. Užsiėmimą vedė centro psichologas. 

Naudinga informacija tėvams ir pedagogams:

Skip to content