Menu Close

Darželyje įtraukiojo ugdymo praktinės patirties sklaidos renginys

Mūsų įstaigoje 2023 m. kovo 28 d. organizavome įtraukiojo ugdymo praktinės patirties sklaidos renginį „Šiuolaikinės ugdymo strategijos ir priemonės – kelias į kiekvieno vaiko ugdymosi sėkmę“, kurio tikslas – stiprinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, vadovų kompetencijas įtraukiajam ugdymui. Renginyje praktinės patirties sėmėsi virš 70 pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų iš įvairių Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų.

Pirmoje renginio dalyje įžanginį žodį tarė  mūsų įstaigos direktorė Lina Toločkienė bei pakvietė įstaigos vaikučių ansamblį padovanoti sveikinimą, dainų popuri „Mano Vilnius“. Darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sandra Keršienė, pasidalino įstaigos gerąja patirtimi kokiais žingsniais ir priemonėmis kuriame įtraukiojo ugdymo kultūrą. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus vedėja Gintarė Šatė pristatė pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemą (PEPIS). Antroje renginio dalyje gerąja praktine patirtimi dalinosi Justiniškių ir Pašilaičių metodinio būrelio „Sutartinis“ švietimo pagalbos specialistai ir mokytojai. Vilniaus lopšelio-darželio „Pasakaitė“ mokytoja Edita Navardauskienė ir psichologė Raminta Gudelytė-Bagdonė pristatė įstaigos specialistų parengtą bendrystės ir socialinio emocinio ugdymo programą „Mažieji jausmų tyrinėtojai“. Pedagogės atkreipė dėmesį į neuroedukaciją vaikams, pasidalino praktine patirtimi organizuojant įvairius dėmesingo įsisąmoninimo (mindfulness) žaidimus.  Vilniaus lopšelio-darželio „Berželis“ logopedė Jevgenija Bolut ir psichologė Vilija Zubkauskienė pristatė gerąją švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų bendradarbiavimo patirtį įgyvendinant edukacinį projektą „Vaikystės puslapiai“. Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“ specialioji pedagogė Kristina Budrytė, socialinė pedagogė Edita Jasiulė ir logopedė Žaneta Šadbaraitė – Grigienė išryškino vaikų dėmesio lavinimo ypatumus. Specialistės dalinosi praktine „kibiro“ metodo taikymo pagal Gina Davies „Attention autism“ patirtimi. Vilniaus darželio-mokyklos „Vilija“ logopedės Janina Orševska ir Ana Zaidfudim akcentavo įvairių logopedinių priemonių ir metodų taikymo naudą, ugdant specialiųjų poreikių vaikus. Vilniaus lopšelio-darželio „Vėjelis“ psichologė ir specialioji pedagogė Joana Vetočkina pristatė sukurtą darželyje ramybės kampelį „Ramybės oazė vaikams“ bei aptarė šios erdvės naudą, pateikė praktinių patarimų, kokiomis priemonėmis papildyti ramybės kampelį. Vilniaus lopšelio-darželio „Žiedas“ logopedė Liudmila Karklelienė atskleidė, kaip naujai perskaityti senas pasakas. Logopedė žaismingai pasakodama pasaką „Trys paršiukai“, įtraukė visus renginio dalyvius į pasakos siužetą, pristatė įvairias lavinamąsias užduotis, kurias galima įtraukti sekant pasaką. Trečioje renginio dalyje praktine patirtimi dalinosi kitų Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų, mokyklų vadovai ir specialistai.  Vilniaus lopšelio – darželio „Spygliukas“ direktorė Rasa Andrejeva  supažindino dalyvius su S. Kneipo sveikatinimo filosofija bei pasidalino praktine patirtimi kaip S. Kneipo metodiką pritaikyti darželyje ir sužaisminti ugdymo procesą. Renginio metu dalyviai taip pat pasisėmė patirties, kaip Vilniaus Šilo mokyklos specialistai organizuoja pradinių klasių mokinių, turinčių didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą(si) už mokyklos ribų. Mokyklos specialioji pedagogė Rūta Mikalauskienė pristatė alternatyviosios komunikacijos panaudojimo galimybes.  Vilniaus lopšelio-darželio „Medynėlis“ psichologė Ignė Latvienė ir meninio ugdymo pedagogė Reda Vainorė atkreipė dėmesį į terapinių pasakų pasitelkiant penkis pojūčius reikšmę. Pedagogės pakvietė visus dalyvius sudalyvauti praktiniame socialinio emocinio ugdymo užsiėmime ir išgirsti muziką kitaip, sekant terapinę pasaką „Pelėda Drūlija“. Vilniaus Santariškių lopšelio-darželio logopedė Indrė Stravinskienė pristatė inovatyvias kalbos ugdymo priemones, skaitmeninių įtraukiojo ugdymo priemonių rinkinio „EduSensus“ žodžių žaidimus bei informacinių komunikacinių technologijų panaudojimą logopedo darbe. Vilniaus lopšelio-darželio „Papartis“ logopedė Giedrė Malčienė ir psichologė Beata Pučinskaitė akcentavo struktūruoto ugdymo galimybes ugdant vaikus, turinčius autizmo spektro bei aktyvumo ir dėmesio sutrikimus. Vilniaus lopšelio-darželio „Žirniukas“ logopedė Asta Miškinienė ir  mokytoja Olga Preikšienė dalinosi praktine patirtimi kaip pritaikyti kūrybines priemones judant įtraukiojo ugdymo link. Pedagogės pademonstravo savo kūrybos priemones „Prakalbinti akmenukai“ bei „Spalvota gėlė“, kurios ne tik ugdo dialoginę kalbą, plėtoja žodyną, tačiau lavina dėmesį, fantaziją, suteikia vaikams daug teigiamų emocijų.

Įtraukiojo ugdymo renginio pabaigoje visiems renginio pranešėjams buvo įteikti Vilniaus miesto savivaldybės padėkos raštai, visi dalyviai turėjo galimybę pasivaikščioti po įstaigos edukacines vidaus ir išorės erdves bei apžiūrėti sukurtus kūrybinio mąstymo ugdymo kontekstus netradicinėse darželio erdvėse – koridoriuose. Džiaugiamės, kad renginio metu pavyko suburti didelę dalį Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų, specialistų bei viliamės, jog pedagogai pastiprino įtraukiojo ugdymo kompetencijas, išsinešė gerų įžvalgų ir patirties.

 

Vilniaus lopšelio-darželio „Pasakaitė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sandra Keršienė

Skip to content