Menu Close

Projektai

„Mūsų didelė, graži šeima – visos Lietuvos pažiba“ (2015 m.)

Tikslas – bendradarbiaujant su šeima formuoti vaikų sveikos gyvensenos nuostatas ir įgūdžius.

Uždaviniai:

 • sukurti saugią ir sveiką aplinką įgyvendinant projektą, užtikrinančią judėjimo, fizinio ir psichinio saugumo, bendravimo ir pažinimo poreikius;
 • į sveikatos ugdymo veiklą įtraukti įstaigos bendruomenę, ugdytinių šeimas ir socialinius partnerius;
 • pagerbti daugiavaikes darželio šeimas koncertinės programos metu.

Invalid Displayed Gallery

_________________________________________________

„30 akimirkų iš laimingos vaikystės „Pasakaitėje“ (2014 m.)

Tikslas- drąsinti vidinę vaiko laisvę kūrybiškumui skleistis ir suteikti vaikui galimybę išgyventi kūrybos džiaugsmą švenčiant įstaigos jubiliejų.

Uždaviniai:

 • Įvairiomis kūrybinės raiškos priemonėmis padėti atsiskleisti vaikų individualumui, gabumams bei talentui;
 • ugdyti vaiko pažinimo procesus, gerinti socializaciją;
 • stiprinti geranorišką šeimos ir įstaigos bendruomenės sąveiką.

Kitas projekto nuotraukas galite pamatyti čia – Galerija

_________________________________________________

„Sporto daug šakų pažįstam į sveikuolių fiestą vykstam“ (2013 m.)

Tikslas – bendromis pedagogų, medikų, šeimos ir visuomenės pastangomis stiprinti ugdytinių sveikatą, gilinti šios srities žinias bei įgūdžius. 

Uždaviniai:

 • sudaryti vaikams sąlygas bendradarbiauti, sportuoti individualiai, grupelėmis kartu su bendraamžiais ir suaugusiais;
 • .projekto įgyvendinimo metu panaudoti  ir atrasti  kuo įvairesnes sporto šakas ir jų elementus;
 • skatinti vaikus, tėvus, bendruomenės narius, socialinius partnerius aktyviai įsitraukti į projekto rengimą, kūrimą, idėjų siūlymą.

Kitas projekto nuotraukas galite pamatyti čia – Galerija

_________________________________________________

„Kūrybos, draugystės ir meilės vaivorykštė“ (2012 m.)

Tikslas – ugdyti savarankišką, kūrybingą, pasitikinčią savimi asmenybę per netradicinius ugdymo metodus.

Uždaviniai:

 • įvairiomis meno priemonėmis ugdyti vaikų pažinimo procesus, gerinti jų socializaciją;
 • ugdyti aktyvią, draugišką ir intelektualią asmenybę, lavinant visas kompetencijas;
 • įtvirtinti šeimos, įstaigos ir socialinių partnerių tradicijų vertybes.

Kitas projekto nuotraukas galite pamatyti čia – Galerija

 

Skip to content