Menu Close

Gerosios patirties sklaida Pavaduotojų akademijos renginyje

Birželio 6 d. sostinės ikimokyklinio ugdymo įstaigų pavaduotojai dalyvavo seminare „Įtraukusis ugdymas. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais“. Mūsų įstaigos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sandra Keršienė renginio metu dalinosi darbo patirtimi bei pristatė pranešimą „Atvira mokykla – nuo svajonės link kiekvieno sėkmės“

Renginio metu ikimokyklinio ugdymo įstaigų pavaduotojai ugdymui aptarė bendradarbiavo su tėvais svarbą, dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse, kurių metu atliko stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizę, dalinosi patirtimis bei ieškojo bendradarbiavimo su tėvais gerinimo galimybių. 

Mūsų įstaigos dir. pav. ugdymui S. Keršienė kalbėjo apie pasitikėjimo kultūros įstaigoje stiprinimą, pristatė įstaigos kokybinį tyrimą „Įtraukiojo ugdymo plėtra“, akcentuojant duomenimis grįsto planavimo svarbą. Taip pat pavaduotoja pristatė įstaigoje įgyvendinamą ilgalaikį švietimo pagalbos projektą „Trys žingsniai“. Specialistė pritarė, kad tėvams bei pedagogams trūksta informacijos, žinių, tad patogių komunikacijos kanalų paieška yra ypač svarbi. 

Daugiau apie renginį galite paskaityti EDU Vilnius svetainėje:

Straipsnis EDU

Skip to content